top of page
ค้นหา
  • ABA

ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (Ambassador Bilingual Academy) อาจารย์อัมพร กมลโกมุท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นางวิไลลักษณ์ สุขุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

และนางญาณิกา ปานทอง นักวิชาการศึกษา ได้มาตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการย้ายสถานที่ตั้ง และการขอใช้อาคารเรียนแห่งใหม่ของโรงเรียน ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอน และมีความยินดีที่จะต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนของเรา ในปีการศึกษา 2564 นี้
ดู 84 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page