คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

2020.10.20_201020_14.jpg

อัมพร กมลโกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

2020.10.20_201020_8.jpg

ชูเกียรติ กมลโกมุท
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

2020.10.20_201020_3.jpg

แพทริค กาโมร
ผู้รับใบอนุญาต

IMG_2699.jpg

สายทอง พรหมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

IMG_9276.jpg

คาเรน แมคอิลรอย
ผู้จัดการทั่วไป

Ree.jpg

นารี พิกุลทอง
แผนกการเงิน

P'Ta.jpg

วรพรรณ นันทวงค์
แผนกรับนักเรียน

P'Oh.jpg

อัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์
แผนกดูแลนักเรียน

Nan.jpg

ปรียาพัฒน์ จันคำ
แผนกวิชาการ